Onze aanpak

Een organisatie waar alles om gemeenschap draait

The Umbrella of Hope Foundation heeft haar actieterrein uitgebreid met ondersteuning van familie gezondheid, levensonderhoud, en ‘empowerment’ van vrouwen. Kinderen, hun gezinnen en de gemeenschap zijn de doelgroep van onze activiteiten. Dit is essentieel in onze visie bij het verstrekken van onderwijs aan kinderen. Educatie kan namelijk niet tot stand komen door een geïsoleerd project, maar de hele gemeenschap moet betrokken worden voor een langdurige verandering in de maatschappij.

Onze initiatieven hebben hoop gebracht voor een betere toekomst – één gemeenschap per keer.  The Umbrella of Hope zorgt voor blijvende verandering binnen de gemeenschap door middel van partnerschappen en biedt vaardigheden die de hele gemeenschap in staat stelt om de gezondheid van hun kinderen, onderwijs, bescherming en groei beter te ondersteunen. Het doel is om te zorgen voor een doorbreking van de vicieuze cirkel van armoede voor de komende generaties.

Een organisatie die u kunt vertrouwen

Wij zijn trots op het feit dat we een betrouwbare organisatie zijn en verantwoording garanderen. Dit gebeurt door de grondprincipes van een goed bestuur en processen die onze effectieve werkwijzen teweegbrengen.

The Umbrella of Hope Foundation heeft een vier-tier audit en evaluatie mechanisme om de impact van de investeringen en volledige transparantie te verantwoorden voor de besteding van donaties. Deze vier-tier audit mechanisme beoordeelt programma’s en projecten, interne bedrijfsvoering, de naleving van de wettelijke normen en voert een externe evaluatie van de impact en de resultaten van de verschillende ontwikkelingsprogramma’s.

Het volledige management en de werkwijzen van de Umbrella of Hope Foundation in overeenstemming zijn met de beginselen van goed bestuur.

Een organisatie die een verschil maakt

The Umbrella of Hope Foundation ondersteunt projecten en programma’s voor toegankelijke en relevante opleiding en ontwikkeling van initiatieven voor kansarme kinderen, jongeren en gemeenschappen in Oeganda en Nederland. Wij werken voor de gemeenschappen waarin ieder lid, in het bijzonder kinderen gelijke kansen in het leven krijgen, en vooral onderwijs. Wij zijn van mening dat onderwijs de sleutel is tot het overwinnen van armoede en ons doel is om een ​hoopgevende toekomst te realiseren door middel van onderwijs. Wij zijn trots op het feit dat wij de enige internationale organisatie zijn met die actief is op … diep in de landelijke en afgelegen gemeenschappen in Oeganda. We staan ​​op een sterke basis, omdat de oprichter van de organisatie een slachtoffer was van de uitdagingen en obstakels die een kind van het platteland in Oeganda te voorduren krijgt bij het verkrijgen van een opleiding. Onze visie en missie wordt gedreven op het wegwerken van deze obstakels van de gemeenschappen waarin wij actief.