ANBI

ANBI Informatie

Hier vind je als het goed is alles wat we verplicht zijn te vermelden in verband met onze ANBI-status. Mocht je iets missen of vragen hebben, dan horen we het graag!

Belastingvrij geven is mogelijk vanwege de ANBI-status van onze stichting. Dat betekent ook dat we verplicht zijn onze jaarstukken en dergelijke online beschikbaar te maken, zodat je kunt zien wat we met het geld doen. Bij dezen:

Onze algemene gegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, beleidsplan en beloningsbeleid vind je hier.

1. a) Officiële naam : Stichting The Umbrella of Hope Nederland

b) Onofficiële naam : The Umbrella of Hope Foundation

2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer                         : 855295776
KvK Nummer                           : 63567563

3. URL/Internet address

http://www.umbrellaofhopeuganda.org

http://www.facebook.com/theumbrellaofhopeuganda

4. Contact

Bezoekadres: Esdoornstraat 52, 2565HS Den Haag

Postadres: Esdoornstraat 52, 2565HS Den Haag

Email: info@theumbrellaofhopeuganda.org

Telefoonnummer: 0031 (0) 685270275

5. Doelstelling( As written in the By-laws).

Stichting The Umbrella of Hope Nederland, de stichting heeft ten doel; (a). het vergroten en bervorderen educatie in Africa (b.) het werken aan een gelijkwaardige en duurzame toekomst voor alle kinderen in Afrika (c.) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

6. Bestuurders

Stichting The Umbrella of Hope Nederland heeft geen directie. De stichting heeft alleen een bestuur, waarvan de bestuursleden vrijwilligers zijn en dus geen financiele vergoeding ontvangen. Meer informatie over het bestuur en de vrijwilligers is te vinden op de Staff & Board pagina. Een korte lijst van de huidige bestuursleden:

Voornaam Tussenvoegsel Achternaam Functie Datum in dienst
Michael Dhatemwa Mawambi Voorzitter 19-06-2015
Aruna Ing Rao Penningmeester 19-06-2015
Anton Quist Adviseur 19-06-2015
Agnes Nalubiri Secretaris 19-06-2015

7. Beloningsbeleid

Onbetaalde vrijwilligers.

8. Activiteiten

Verrichte projecten:

 1. Het “Girls Speak Up project” menstruele gezondheid project in Oeganda:

  Het Girls Speak Up project heeft als doel om de menstruele gezondheid te verbeteren in afgelegen gebieden in Oeganda door meiden op te leiden, herbruikbare en lokaal geproduceerde dameshygieneproducten aan te bieden. Het project was gesponsord door Shell Nederland. Medewerkers van Shell hebben meiden uit  Mulanga de stilte rond menstruatie te verbreken en de faciliteiten van hun dorp te verbeteren.

 2. Sponsor een kind – Dankzij donaties via GlobalGiving USA, ISS Erasmus Rotterdam – Welfare Office, FIS Global Amsterdam en particulieren, konden kinderen naar de basisschool van Mulanga! Met deze donaties hebben we meer dan zestien kinderen kunnen voorzien in schooluniformen, nieuwe schoenen, boeken, pennen en potloden, rekenmachines, alles wat de kinderen nodig hebben voor een goede scholing. Deze donaties hielpen ook om de kinderen in schoolmaaltijden te voorzien. We hebben een enorm verschil gemaakt in het leven van deze kinderen.
 3. Project Sport en Verbetering Leefomgeving: Hulp voor benadeelde families, kinderen en de ouderen blijft hard nodig. Identificeer en help de meest kwetsbare families door kleding aan te bieden, met name voor degenen zonder degelijke kleding. Er wordt gewerkt met lokale scholen om meiden mee te doen aan sporten met jongens om gelijkheid van geslacht te promoten.
 4. Beurzen voor Albinisme – Toegang bieden tot scholing voor mensen met albinisme, die vaak slachtoffer worden van rituele offering, vervolgd en afgezonderd van de maatschappij. Het project werd gesponsord door  GlobalGiving USA en particulieren.
 5. Migrants Citizen Manifesto– Een project gesponsord door de gemeente van Den Haag om vrouwelijke Afrikaanse migranten te voorzien in vaardigheden die integratie bevorderen. We hebben trainingen verricht op het gebied van werkgelegenheid, vrijwilligerswerk, netwerken en ondernemerschap. Dit was een op opleiding gebaseerde interventie.
 6. Sexuele gezondheid: Rise Up Project- Uganda. Dit project is speciaal bedoeld voor het maken van kennis en  aandacht voor jonge mensen met betrekking tot waar, wanneer en hoe ze SRH (Sexual & Reproductive Health) services kunnen krijgen.

On-going Projects:

 1. ‘Wees assertief'(‘Be assertive’): Dit is een scale up project op het gebied van seksuele gezondheid, wat gericht is op het bereiken van het Rise Up Project-Uganda. Dit project heeft als doel de kennis en het gebruik van jonge mensen met betrekking tot SRH Services te verbeteren.

Planned projects:

 1. Het steunen en opleiden van tienermoeders

9. Policy Statement

In overeenstemming met de Nederlandse wet is de stichting in het Handelsregister met de Kamer van Koophandel Den Haag Nederland geregistreerd. In zoverre de stichting op Nederlandse grond gevestigd is is het ook geregistreerd onder de naam Stichting The Umbrella of Hope Nederland. Stichting  The Umbrella of Hope Nederland  wordt gerund en gesteund door de lokale bevolking. We streven ernaar de lokale bevolking te helpen door te voorzien in opleiding en levensbehoeften. De lokale bevolking noemt de volgende behoeften het meest urgent en wij doen onze uiterste best hiermee te helpen;

 • We zetten lokale bedrijven op om onze projecten in financiën te voorzienn te voorzien
 • We werken met de lokale bevolking aan een strategie en helpen met nieuwe projecten zoals:
  1. Weeskinderen en kwetsbare jeugd opleiden
  2. Jongeren in belangrijke levensvaardigheden voorzien
  3. Vrouwen belangrijke bronnen (opleiding) voor werkgelegenheid aan te bieden

Onze lokale werknemers in Oeganda zijn in staat de projecten te monitoren en dagelijkse hulp aan te bieden.

Deze activiteiten vereisen organisatie, en vrijwilliers helpen in de dagelijkse activiteiten van de organisatie. Daarnaast heeft de organisatie ook (financiële) steun nodig van organisaties, bedrijven en particulieren met een interesse in de ontwikkeling van armere gebieden en gemeenschappen.

10.Akte 

akte van statutenwijziging (1)

Akte stichting Umbrella of Hope Nederland (4)

11. Financial

Statement of income and annual Report 2017.

Onze jaarstukken 2017: Annual Report 2017 en Financial Statement  of Income and Expenditure 2017.

Onze jaarstukken 2016: Annual Report and Finanical Statement of Income & Expenditure 2016

Onze jaarstukken 2015: Annual Report 2015 en Financial Statement of Income and Expenditure 2015

Anbi Status Declaration 

 Als je hier vragen over hebt, dan kun je hiervoor het beste terecht bij onze penningmeester: info@umbrellaofhopeuganda.org

Ons rekeningnummer is NL31 INGB 0007039722 t.n.v. Stichting Umbrella of Hope Nederland.